Ceník služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění podle § 15 odst. 14 zákona č. 48/1997 Sb.

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Vstupní a mimořádná prohlídka do zaměstnání 500kč
Periodická a výstupní prohlídka do zaměstnání 400kč
Vyšetření na řidičský průkaz 420kč
Vyšetření na řidičský průkaz nad 65 let 300kč
Vyšetření na zbrojní průkaz 500kč
Vyšetření pro účely jiných potvrzení 300kč
Potvrzení ke studiu – prohlídka 150kč
Pojistka 200kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 200kč
Aplikace očkovací látky 100kč
Pořízení kopie dokumentace 1 stránka 2kč

Ceník platný od 1. dubna 2020